یا صاحب الزمان (عج)

رفیق حادثه های به رنگ تقدیری

اسیر ثانیه هایی شبیه زنجیری

 

 در این رسانه ی دنیا میان برفک ها

نه مانده از تو صدایی نه مانده تصویری

 

 رسیده سن حضورت به سن نوح اما

شمارِ مردم کشتی نکرده تغییری

 

هزار جمعۀ بی تو گذشته از عمرم

هزار سال پیاپی دچار تاخیری

 

شبیه کودک زاری شدم که در بازار...

تو دست گمشده ها را مگر نمی گیری

/ 0 نظر / 15 بازدید