یا صاحب الزمان (عج)

ماهروی دامن زهرا هلولت دیدنی ست

خال زیبای به روی گونه ات بوسیدنی ست

خاک پایت توتیای چشمهایم یار من

دلبر هفت آسمان صاحب زمان دلدار من

عید یعنی دیدن سیمای زیبای شما

فطر یعنی عطر خاک زیر پاهای شما

باز قدر لیلة القدر خدا را باختم

آمدی پیشم نشستیُّ و تو را نشناختم

روزه دار فاطمه حتما ً دعایم کرده ای

گوش من پر بوده وَرنه تو صدایم کرده ای

جان زهرا یادگار حضرت حیدر بیا

این امانت را بگیر از دست این رهبر بیا

انقلاب ناب روح الله را تکمیل کن

عدل یعنی وصل تو آقای ما تعجیل کن

بی قرار وصل روی توست هر روز و شبم

چشم بر راه توهستم مثل بی بی زینبم

/ 0 نظر / 15 بازدید