یا صاحب الزمان(عج)

ایجاز شاعرانه ی چشم تو تا کنون

ما را کشانده است به اعجازی از جنون

هر روز در هوای تو پرواز می کنیم

هر روز می شویم چو خورشید ، سرنگون

تا آستین به قصد تو بالا زدیم شد

شمشیرهای تشنه به خون از کمر برون

این شعر هم ردیف غزل های چشم توست

زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون

/ 0 نظر / 9 بازدید